Βιωματική Δράση με τη εκπαιδευτική ομάδα “Απ’ ουσία”

Την Παρασκευή 19/4/2024 οι μαθητές της Β Γυμνασίου συμμετείχαν σε βιωματική δράση στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με την εκπαιδευτική ομάδα “απ΄Ουσία”

Το θέμα της δράσης ήταν:

Διακρίνοντας τις διακρίσεις: 
Προκαταλήψεις-Στερεότυπα-Διακρίσεις (έμφυλες, θρησκευτικές, φυλετικές, ή οφειλόμενες σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας)-Δικαιώματα”