Σύμβουλοι σχολικής ζωής

Με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης Κας Λιάτσου Μαρίας και του Συλλόγου Διδασκόντων, για το σχολικό έτος 2023-2024 ,ορίστηκαν ως σύμβουλοι σχολικής ζωής  οι κάτωθι καθηγήτριες:

Ψιλού Παναγιώτα κλάδου ΠΕ03

Κατσαμάνη Αγγελική κλάδου ΠΕ 04.04