Ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς περιστατικού ενδοσχολικής βίας

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα αναφοράς περιστατικού ενδοσχολικής βίας & φαινομένων εκφοβισμού. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: https://stop-bullying.gov.gr/

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη σύνδεσή σας , μπορείτε να μεταβείτε στα εγχειρίδια χρήσης που είναι αναρτημένα στον οικείο τόπο για περισσότερες πληροφορίες