Γνωρίστε το σχολείο μας

Οι εγκαταστάσεις του

Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων

Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Βιβλιοθήκη

Αίθουσα Διαμεσολάβησης