Εργασίες Χημείας Σχολ. Έτους 2023-2024

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Σαρακινίδου Π.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εργασίες μαθητών στην ενότητα Οξέα – Βάσεις – Άλατα