ο Σύλλογος Καθηγητών για το σχολικό έτος 2016-17

Η Διεύθυνση του Σχολείου μας      

 

 

 

Προκοπίου 

Ελένη

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Διευθύντρια

Κάπουας

Ιωάννης

(ΠΕ 19-Πληροφορικής)

Υποδιευθυντής

Κατσώρα

Γεωργία 

(ΠΕ 11-Φυσ.Αγωγής)

Υποδιευθύντρια

Οι μόνιμοι καθηγητές του Σχολείου μας

a

Τσίφτη

Βασιλική

(ΠΕ 01-Θεολόγος)

Αμδίτη

Δέσποινα

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Ζαβιτσάνου

Ανδρονίκη

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Μαντά

Ελπίδα

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Μπάρκα

Ανδρομάχη

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Σαμαρά

Ελένη

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Σπυριδάκου

Αγγελική

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Τσιρίκου

Μαριάνθη

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Χιώτη

Μαρία

(ΠΕ 02-Φιλόλογος)

Μπαρδάνη

Μαργαρίτα

(ΠΕ 03-Μαθηματικός)

Ψιλού

Παναγιώτα

(ΠΕ 03-Μαθηματικός)

Σακέλλιος

Γιώργος

(ΠΕ 03-Μαθηματικός)

Κατσιμπόκη

Πολυξένη

(ΠΕ 04-Φυσικός)

Μανιάτη

Ιωάννα

(ΠΕ 04-Φυσικός)

Σαρακινίδου

Πηνελόπη

(ΠΕ 04-Φυσικός)

Kεφαλληνού

Αλεξάνδρα

(ΠΕ 05-Γαλλικών)

Μπιτσάκου

Μαρία

(ΠΕ 06-Αγγλικών)

Ξανθοπούλου

Αλεξάνδρα

(ΠΕ 07-Γερμανικών)

Ρεμπή

Ανδρονίκη

(ΠΕ 08-Καλλιτεχνικών)

Στάθης

Γεώργιος

ΠΕ 17-Τεχνολογίας)

     

Zυγουράκη

Σταυρούλα

(ΠΕ 15-Οικιακής Οικονομίας)

Στεπανιάν

Βικτωρία

(ΠΕ 19-Πληροφορικής)

     

  Με διάθεση στο Σχολείο μας

a

Πετροπούλου

Ολυμπία

ΠΕ 01-Θεολόγος)

Λαουτάρης

Αντώνης

(ΠΕ 04-Φυσικός)

Σβάρνα

Δέσποινα

(ΠΕ 06-Αγγλικών)


Σουμπάκα

Γεωργία

(ΠΕ 11-Φυσικής Αγωγής)


Γρηγορίου

Αγορίτσα

(ΠΕ 13-Πολιτικών & Νομικών Επιστημών)

<

Αρμένης

Χρήστος

(ΠΕ 16-Μουσικής)

Σέλινα

Κωνσταντίνα

(ΠΕ 16-Μουσικής)

Παπαδιάδη

Ευσταθία

(ΠΕ 16-Μουσικής)

Λαμπρίδου

Αγγελική

(ΠΕ 18.36-Τεχνολόγος)

 

 

  Οι Αναπληρωτές καθηγητές 

 

Καστανά

Αναστασία

(ΠΕ 02.50-Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)

Κυρίτσης

Δημοσθένης

(ΠΕ 02.50-Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής)

Φαρμάκη

Μαρία

(ΠΕ 04.01.50-Φυσικός Ειδικής Αγωγής)

  Το Βοηθητικό προσωπικό